A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy w Lesznie

Budownictwo i gospodarka komunalna
Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu prowadzenia działalności handlowej (całorocznej lub okazjonalnej), gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu prowadzenia działalności handlowej (całorocznej lub okazjonalnej), gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wstępne zapewnienie dostaw wody i odprowadzanie ścieków. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wstępne zapewnienie dostaw wody i odprowadzanie ścieków.
© 2023 Urząd Gminy w Lesznie
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4