A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy w Lesznie
Alkohol
Dowody osobiste
Meldunki/PESEL
Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub opłatach
© 2023 Urząd Gminy w Lesznie
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4