A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy w Lesznie
 Drukuj

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu prowadzenia działalności handlowej (całorocznej lub okazjonalnej), gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu prowadzenia działalności handlowej (całorocznej lub okazjonalnej), gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu prowadzenia działalności handlowej (całorocznej lub okazjonalnej), gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej

Kogo dotyczy

Obywatel

Czas realizacji

30 dni

Wymagane dokumenty

1) Zdjęcie stoiska (w kolorze) z podaniem wymiarów lub zwymiarowany projekt stoiska, z uwzględnieniem wyposażenia, kolorystki, rodzaju materiałów.
2) Jednoznaczna lokalizacja stoiska zaznaczona na wyrysie z ewidencji gruntów lub mapie (np.) z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP).
3) Umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć spółki.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
5) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem/nieruchomością (dla ekspozycji przedsklepowej).
6) Wyrys i wypis z ewidencji gruntów (opcjonalnie).
7) Dokument potwierdzający prawo rozporządzania rzeczą wspólną w przypadku współwłasności, a w sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami oświadczenie wnioskodawcy o stanie prawnym nieruchomości.

Opłaty

W zależności od ustaleń podmiotu zarządzającego

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
Uchwała nr XXIII/220/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie (z późn. zm.).
Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwa Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).
Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm).
Zarządzenie nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.).
Zarządzenie nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.).
Zarządzenie nr 2891/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie (z późn. zm.).
Zarządzenie nr 2892/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie (z późn. zm.).
© 2023 Urząd Gminy w Lesznie
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4